Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pruszcz Gdański
BOK
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje

 „Firma Altvater Piła Sp. z o.o. rozwozi harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok. Każdy z mieszkańców powinien dostać harmonogram do końca listopada br. Harmonogramy odbioru dostępne są również tutaj...


Zaproszenie na szkolenia


Ogłoszenie o naborze wniosków


Zmiany w rozkładach jazdy komunikacji Gminy Pruszcz Gdański od 01.11.2017r.


Informacja dla rolników


Mieszkańcy powiatu gdańskiego aktywni zawodowo - projekt


Najbliższe przyjęcia interesantów przez Wójta 15.11.2017 (w godzinach 14:00-16:00 !) oraz 29.11.2017; 13.12.2017 (w godzinach 15:00-17:00)

 

Rada Powiatu Gdańskiego też przeciwko kurzej fermie

Nie ustają protesty mieszkańców gminy Pruszcz Gdański przeciwko planowanej budowie 16 kurników przeznaczonych na hodowlę kurczaków w Kłodawie (gmina Trąbki Wielkie), tuż przy granicy z Jagatowem i Żukczynem. 

Właśnie mieszkańcy Jagatowa i Żukczyna najbardziej narażeni będą na skutki realizacji tej, jakże kontrowersyjnej i budzącej emocje oraz niepokój społeczny, inwestycji. Na takie plany nie wyrażają zgody również władze gminy. Niech świadczy o tym chociażby ostry i jednogłośny sprzeciw Rady Gminy Pruszcz Gdański wobec planów wybudowania tak gigantycznej kurzej fermy.

Niedawno swoje stanowcze „NIE”, wobec tejże inwestycji, wyraziła Rada Powiatu Gdańskiego. Uchwała podjęta pod koniec sierpnia mówi m.in., że „…Rada Powiatu Gdańskiego składa stanowczy protest dotyczący lokalizacji oraz zakresu projektowanych inwestycji.

W uzasadnieniu czytamy natomiast m.in.: „…Rada Powiatu Gdańskiego, mając na uwadze dobro mieszkańców i właścicieli terenów sąsiadujących z planowanymi inwestycjami, stanowczo protestuje przeciwko przedmiotowym inwestycjom. Należy wskazać, że celowym byłoby dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie miejscowości Kłodawa tak, aby uniemożliwić powstawanie inwestycji polegających na produkcji zwierzęcej na skalę przemysłową oraz inwestycji o podobnym przeznaczeniu i odziaływaniu na tereny sąsiednie. Zmiana miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego pozwoliłaby ochronić przedmiotowy, bardzo atrakcyjny dla mieszkańców, teren przed dysharmonizacją krajobrazu oraz utratą atrakcyjności i zmniejszeniem chęci osiedlania się kolejnych mieszkańców. Bez wątpienia okolice terenu inwestycji charakteryzują się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi, które warto chronić. Należy wskazać, iż Rada Gminy Trąbki Wielkie ma możliwość podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tak, aby w przyszłości inwestycje na tym terenie nic zdegradowały środowiska przyrodniczego oraz nie oddziaływały negatywnie na mieszkańców sąsiednich miejscowości.”

Na zdjęciu spotkanie mieszkańców Żukczyna z władzami gminy Pruszcz Gdański w sprawie budowy fermy drobiu.

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora