Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje


ZARZĄDZENIE WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W SPRAWIE OGŁOSZENIA ŻAŁOBY NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W ZWIĄZKU Z TRAGICZNĄ ŚMIERCIĄ PAWŁA ADAMOWICZA - PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA


WYBORY SOŁTYSÓW

W Gminie Pruszcz Gdański rozpoczęły się wybory sołtysów, które będą się odbywały sukcesywnie i zakończą się w kwietniu 2019 r. Terminy najbliższych zebrań wiejskich (kliknij w nazwę miejscowości, aby otworzyć): Rokitnica, Bystra (wieś), Wojanowo, Łęgowo, Roszkowo Borzęcin.


 

Wójt Gminy Pruszcz Gdański informuje...czytaj więcej

 

Budżetowe „abecadło”- 2018

Na XXXVII Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na 2018 rok. Dochody budżetu gminy w przyszłym roku wynosić będą 152.288.591 zł., a wydatki 175.542.181 zł.

Aby uświadomić sobie dynamikę rozwoju gminy warto przytoczyć kilka liczb. Otóż w 2002 roku dochody gminy wynosiły ponad 24 mln zł, a wydatki ponad 26 mln zł. W 2012 roku odpowiednio ponad 70 mln zł i 78 mln zł. Natomiast w 2018 roku po stronie dochodów mamy ponad 153 mln zł, a wydatków ponad 177 mln zł.

Bez wątpienia jedną z najwyższych pozycji, po stronie wydatków, zajmuje oświata, która, łącznie z inwestycjami, pochłania sumę ponad 59 mln zł. W tym miejscu warto jednak zatrzymać się przy kwestiach, które czasami nam umykają. Ambicją władz gminy jest, na przykład, zasada, aby dzieci w szkołach spożywały posiłki przygotowywane na miejscu, a nie dowożone z zewnątrz. W związku z tym, samo utrzymanie kuchni, na terenie gminnych placówek oświatowych, to kwota ponad 1.5 mln zł. Ponad 14 mln zł. wynoszą dopłaty do przedszkoli niepublicznych i publicznych, a powyżej 1.6 mln zł. kosztują dojazdy uczniów do szkół. Kolejną pozycją po stronie wydatków na oświatę są koszty związane z prowadzeniem świetlic, w których uczniowie spędzają czas po zajęciach lekcyjnych, do momentu odebrania ich przez rodziców.

W 2018 roku ponad 24 mln zł. zostanie wydanych na budowę dróg, co stanowi również niezwykle ważną pozycję w gminnym budżecie. Przy okazji dodajmy, że na bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, mostów i przystanków komunikacyjnych przeznaczono ponad 2.6 mln zł. Kultura pochłonie ponad 3 mln zł., z czego znaczna część przeznaczona będzie na utrzymanie ośrodka kultury w Cieplewie, biblioteki gminne i nasz „flagowy” zespół pieśni i tańca „Jagódki”. Nie zapomniano o inwestycjach z dziedziny sportu i rekreacji. Na obiekty związane z tą kategorią przewidziano ponad 1.5 mln zł. Na pomoc społeczną dla mieszkańców, bez wydatków związanych ze świadczeniami rodzinnymi, przeznaczono prawie 5 mln zł.

Trzeba pamiętać także o dwóch, dużych przedsięwzięciach kubaturowych. Mamy tu na myśli budowę nowej siedziby urzędu gminy, która już się rozpoczęła, a jej zakończenie planowane jest na kwiecień 2019 roku oraz wspólną, realizowaną wraz z samorządami Gdańska i Kolbud, budowę szkoły metropolitalnej w Kowalach.

Rok 2018 będzie bardzo bogaty pod względem realizacji na terenie gminy projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. W chwili obecnej nasza gmina bierze udział, jako lider bądź partner, w 20 projektach, w których łączna kwota dotacji unijnych wyniesie około 19 mln zł. Wartość zadań realizowanych na obszarze gminy kształtuje się na poziomie ponad 28 mln zł.

Największym przedsięwzięciem będzie budowa węzła integracyjnego w Cieplewie i całej infrastruktury z nim związanej. W ramach tego projektu zmodernizowana zostanie ulica Macieja Rataja w Rusocinie, która stanowić będzie drogę dojazdową do węzła, powstanie ścieżka rowerowa z Jagatowa do Wojanowa oraz trasa rowerowa między Juszkowem a Pruszczem.
Kolejne dwa zadania związane są z rewaloryzacją parków w Będzieszynie i Wojanowie. Trzy przedsięwzięcia związane będą z wodą, a właściwie z turystyką wodną. Gmina Pruszcz Gdański rozbuduje, na swoim terenie, infrastrukturę kajakową w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły” oraz w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”. Rozbudowana zostanie, a tak naprawdę rozbudowywana już jest stanica Wodna w Wiślince. W tym przypadku wykonany zostanie m.in. kanał dopływowy do obiektu, nabrzeże skarpowe oraz pomost do cumowania dla 32 jednostek pływających.

Z Wiślinki do Przejazdowa wybudowana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa w ramach projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym”.
Kolejną inwestycją, która w przyszłym roku zrealizowana zostanie dzięki unijnemu wsparciu będzie „Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański”.
Prawie 3,8 mln zł. wpłynie, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, do gminnej kasy z tytułu budowy zbiornika retencyjnego na Potoku Borkowskim.
Oprócz tego gmina realizuje tzw. „projekty miękkie” związane z przedszkolami, szkołami oraz aktywizacją społeczno-zawodową mieszkańców. W tym przypadku, wartość dofinansowania z UE to ok. 5 mln zł.

Oprócz środków unijnych gminie udało się także pozyskać dofinansowanie z powiatu. Radni powiatu gdańskiego pozytywnie rozpatrzyli wniosek o wsparcie kwotą 150 tys. zł. budowy zaplecza sportowego przy stadionie w Rusocinie, a także partycypacji w kosztach budowy chodnika w Bogatce.

W 2018 roku zakupiony zostanie nowy wóz specjalistyczny dla jednostki straży pożarnej w Wiślinie (w 2017 roku taki sam trafił już do strażaków z Łęgowa). Natomiast w ramach drugiego etapu realizacji programu zabezpieczania przeciwpowodziowego i wczesnego ostrzegania gmina Pruszcz Gdański kupi cztery motopompy dużej mocy wraz z przyczepkami, kolejne agregaty prądotwórcze, dzięki czemu w razie braku zasilania będzie można utrzymywać pracę urządzeń, głównie obsługujących system wodno-kanalizacyjny oraz kupiona zostanie kamera termowizyjna i plastykowe tamy przeciwpowodziowe.


Deficyt budżetu w wysokości 23.253.590 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test

adamowicz k

Żegnamy Pawła Adamowicza

Z niedowierzaniem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
Odszedł wspaniały człowiek, nasz bardzo dobry Sąsiad. Jako samorządowiec nigdy nie rozstrzygał kwestii z punktu widzenia tego „większego”, wręcz przeciwnie czuł służebną rolę wobec tych „mniejszych” samorządowców, spiesząc im z pomocą.
Dlatego śmierć Pawła Adamowicza jest niepowetowaną stratą nie tylko dla mieszkańców Gdańska, a również dla nas samorządowców, osób które mogły liczyć na jego radę i wsparcie.
Odszedł od nas człowiek, który w drugim zawsze widział człowieka.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański                                                          Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Gdański
  Magdalena Kołodziejczak                                                                                      Marek KowalskiRada Gminy Pruszcz Gdański podczas III sesji Rady Gminy w dniu 16 stycznia 2019 r. uczciła pamięć Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza:

Władze Gminy Pruszcz Gdański solidaryzując się z mieszkańcami miasta Gdańska i jednocząc się w bólu wyrażają głębokie współczucie z powodu śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Odszedł od nas polski prawnik, gdańszczanin, zwolennik silnego samorządu, wieloletni doświadczony polityk.
„Niech Gdańsk będzie  najcudowniejszym miastem na świecie, a czas dzielenia się pomocą trwa wiecznie” – dla Niego, dla Pawła Adamowicza.
Minutą ciszy oddano cześć ś.p. Pawłowi Adamowiczowi.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny