Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje


ZARZĄDZENIE WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W SPRAWIE OGŁOSZENIA ŻAŁOBY NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W ZWIĄZKU Z TRAGICZNĄ ŚMIERCIĄ PAWŁA ADAMOWICZA - PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA


WYBORY SOŁTYSÓW

W Gminie Pruszcz Gdański rozpoczęły się wybory sołtysów, które będą się odbywały sukcesywnie i zakończą się w kwietniu 2019 r. Terminy najbliższych zebrań wiejskich (kliknij w nazwę miejscowości, aby otworzyć): Rokitnica, Bystra (wieś), Wojanowo, Łęgowo, Roszkowo Borzęcin.


 

Wójt Gminy Pruszcz Gdański informuje...czytaj więcej

 

Usuwanie azbestu – edycja 2018

Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania polegającego na zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz Gdański.

Wywieziono i zutylizowano ponad 75 ton niebezpiecznych odpadów zawierających azbest z 36 nieruchomości położonych na terenie gminy, (z miejscowości: Będzieszyn – 7,31 Mg; Borkowo – 2,28 Mg; Bystra – 1,86 Mg; Cieplewo – 6,25 Mg; Goszyn – 1,82 Mg; Jagatowo – 3,24 Mg; Juszkowo – 1,37 Mg; Łęgowo – 6,6 Mg, Mokry Dwór – 6,98 Mg; Przejazdowo – 1,62 Mg;, Radunica – 2,68 Mg; Rokitnica – 9,07 Mg; Rotmanka – 0,73 Mg; Rusocin – 5,12 Mg; Straszyn – 4,73 Mg; Świńcz – 6,54 Mg; Wiślinka – 5,22 Mg; Żuława – 1,89 Mg).

Dzięki temu poprawił się stan czystości powietrza oraz estetyka wsi, a także zmniejszyło się ryzyko narażenia ludzi na szkodliwe działanie włókien azbestowych.
    
W związku z realizacją Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez Gminę Pruszcz Gdański, mieszkańcy nie ponosili kosztów transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Koszt realizacji zadania wyniósł 27 485,23 zł i w całości sfinansowany został z środków pochodzących z budżetu Gminy.

Akcja usuwania azbestu z terenu naszej gminy kontynuowana jest corocznie, w związku z tym Wójt Gminy Pruszcz Gdański zachęca wszystkich mieszkańców, posiadających na swoich nieruchomościach odpady niebezpieczne zawierające azbest, do składania wniosków o kwalifikację do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

DLACZEGO NALEŻY USUNĄĆ AZBEST?
Niektóre spośród wykorzystywanych wyrobów azbestowych są źródłem emisji włókien azbestowych do środowiska, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Stopniowa degradacja materiałów azbestowych powoduje uwalnianie szkodliwych włókien do powietrza. Ich wdychanie i kumulowanie się w płucach może powodować poważne choroby układu oddechowego. Okres oddziaływania włókien azbestowych, a także rozwoju samych chorób jest długi, dlatego często lekceważymy ten związek i uznajemy, że skoro azbest do tej pory nie zaszkodził, to nie szkodzi. Takie myślenie to błąd, tym bardziej, że azbest choć trwały, to nie jest całkowicie odporny np. na działanie czynników atmosferycznych. Pokrycia i elewacje z eternitu kruszą się z czasem i w powietrzu pojawia się  coraz więcej niebezpiecznych włókien. Pamiętajmy, że azbest staje się wyjątkowo niebezpieczny podczas usuwania go z dachu, zwłaszcza w trakcie przełamywania lub cięcia płyt eternitu. Dlatego nie podejmujmy się usuwać go na własną rękę. Demontaż i utylizację zlećmy odpowiedniej firmie posiadającej stosowne uprawnienia, zatrudniającej przeszkolonych pracowników oraz dysponującej odpowiednim sprzętem do pracy z azbestem. Odpowiednio zabezpieczony azbest powinien być wywieziony na specjalne składowisko odpadów niebezpiecznych, a że tam trafił – musimy uzyskać potwierdzenie na piśmie tzw. Kartę przekazania odpadu z potwierdzeniem przyjęcia odpadów.

Podstawą bezpiecznego postępowania z materiałami azbestowymi jest ich usunięcie lub minimalizowanie ryzyka emisji włókien do otoczenia. Dopuszczalne jest użytkowanie materiałów zawierających azbest, które są w dobrym stanie technicznym i nie posiadają uszkodzonej powierzchni lub są odpowiednio zabezpieczone np. przez pomalowanie.   

Sporządziła:
Wioleta Wrona
Inspektor ds. ochrony środowiska

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test

adamowicz k

Żegnamy Pawła Adamowicza

Z niedowierzaniem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
Odszedł wspaniały człowiek, nasz bardzo dobry Sąsiad. Jako samorządowiec nigdy nie rozstrzygał kwestii z punktu widzenia tego „większego”, wręcz przeciwnie czuł służebną rolę wobec tych „mniejszych” samorządowców, spiesząc im z pomocą.
Dlatego śmierć Pawła Adamowicza jest niepowetowaną stratą nie tylko dla mieszkańców Gdańska, a również dla nas samorządowców, osób które mogły liczyć na jego radę i wsparcie.
Odszedł od nas człowiek, który w drugim zawsze widział człowieka.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański                                                          Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Gdański
  Magdalena Kołodziejczak                                                                                      Marek KowalskiRada Gminy Pruszcz Gdański podczas III sesji Rady Gminy w dniu 16 stycznia 2019 r. uczciła pamięć Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza:

Władze Gminy Pruszcz Gdański solidaryzując się z mieszkańcami miasta Gdańska i jednocząc się w bólu wyrażają głębokie współczucie z powodu śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Odszedł od nas polski prawnik, gdańszczanin, zwolennik silnego samorządu, wieloletni doświadczony polityk.
„Niech Gdańsk będzie  najcudowniejszym miastem na świecie, a czas dzielenia się pomocą trwa wiecznie” – dla Niego, dla Pawła Adamowicza.
Minutą ciszy oddano cześć ś.p. Pawłowi Adamowiczowi.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny