Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Od 1 lipca nowe zasady odbioru odpadów!


Zwiększenie częstotliwości odbioru niektórych odpadów oraz rozszerzenie zakresu dla brązowych worków/pojemników – to najważniejsze zmiany, jakie czekają nas w związku z nowymi przepisami i nowym przetargiem na odbiór odpadów w gminie Pruszcz Gdański.

W zabudowie jedno- i wielorodzinnej do siedmiu lokali nadal będą stosowane worki do zbierania odpadów segregowanych, takich jak: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji. Z kolei w budynkach wielorodzinnych powyżej siedmiu lokali zostanie wprowadzony system odbioru odpadów ulegających biodegradacji, odpady te będą zbierane w pojemnikach o pojemności 120 lub 240 litrów.

- Obecnie do worków brązowych przeznaczonych na odpady ulegające biodegradacji wrzucamy odpady zielone pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogródkówmówi Justyna Kaczmarek – Jaguś, zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy – Od lipca będziemy umieszczać w nich także odpady kuchenne, takie jak: obierki, odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, ale pochodzenia roślinnego, zabrudzone ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej powyżej siedmiu lokali będą zbierać te odpady w pojemnikach.

W zabudowie szeregowej, a w szczególności w zabudowie szeregowej z wyodrębnionymi dwoma lokalami w każdym segmencie, dopuszcza się wyposażenie nieruchomości w pojemniki zbiorcze tak jak w zabudowie wielorodzinnej. W takiej sytuacji konieczne jest wyrażenie na to zgody przez wszystkich właścicieli lokali w tym budynku szeregowym oraz wskazanie właściwie przygotowanego miejsca ich usytuowania.

pojemnikibio

Dodatkowe odbiory

Wprowadzony zostanie dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – tym samym odbiory będą odbywały się zawsze w kwietniu i w październiku.

Zmiany dotyczące częstotliwości odbioru odpadów będą obejmowały odpady ulegające biodegradacji, odpady z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady zmieszane/resztkowe.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych będzie wyglądała następująco:

a) zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna do siedmiu lokali:

- odpady ulegające biodegradacji (worek brązowy) – co 14 dni przez cały rok,

- odpady z metali i tworzyw sztucznych (worek żółty) – co 14 dni od maja do września, pozostała część roku co 4 tygodnie,

- odpady z papieru (worek niebieski) i szkła (worek zielony) – co 4 tygodnie przez cały rok,

- odpady zmieszane/resztkowe (pojemnik) – co 7 dni od maja do września, pozostała część roku co 14 dni,

b) zabudowa wielorodzinna powyżej siedmiu lokali:

- odpady ulegające biodegradacji (pojemniki brązowe) – dwa razy w tygodniu przez cały rok,

- odpady z metali i tworzyw sztucznych (pojemniki żółte) – dwa razy w tygodniu przez cały rok,

- odpady z papieru (pojemniki niebieskie) – co 7 dni przez cały rok,

- odpady ze szkła (pojemniki zielone) – co 14 dni przez cały rok,

- odpady zmieszane/resztkowe – dwa razy w tygodniu przez cały rok.

Wprowadzone zmiany wynikają z analizy uwag zgłaszanych przez mieszkańców oraz zmian w przepisach prawa.

W czerwcu zostanie przekazany mieszkańcom nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2019 r.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi – ZMIANY

Rodzaj odpadów Do 30 czerwca 2019 r. Od 1 lipca 2019 r.
Częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do siedmiu lokali
Odpady resztkowe/zmieszane Od czerwca do sierpnia co 7 dni, pozostała część roku co 14 dni Od maja do września co 7 dni, pozostała część roku co 14 dni
Odpady ulegające biodegradacji Od kwietnia do listopada co 14 dni Przez cały rok co 14 dni
Metale i tworzywa sztuczne Od czerwca do sierpnia co 14 dni, pozostała część roku raz w miesiącu Od maja do września co 14 dni, pozostała część roku raz w miesiącu
Papier i szkło Raz w miesiącu
Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Raz w roku - kwiecień Dwa razy w roku – kwiecień i październik
Częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej powyżej siedmiu lokali
Odpady resztkowe/zmieszane Dwa razy w tygodniu Dwa razy w tygodniu
Odpady ulegające biodegradacji - Dwa razy w tygodniu
Metale i tworzywa sztuczne Raz w tygodniu Dwa razy w tygodniu
Papier Raz w tygodniu Raz w tygodniu
Szkło Raz w tygodniu Co 14 dni
Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Raz w roku - kwiecień Dwa razy w roku – kwiecień i październik

 

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny