Od 1 lipca nowe zasady odbioru odpadów!

Napisane: .


Zwiększenie częstotliwości odbioru niektórych odpadów oraz rozszerzenie zakresu dla brązowych worków/pojemników – to najważniejsze zmiany, jakie czekają nas w związku z nowymi przepisami i nowym przetargiem na odbiór odpadów w gminie Pruszcz Gdański.

W zabudowie jedno- i wielorodzinnej do siedmiu lokali nadal będą stosowane worki do zbierania odpadów segregowanych, takich jak: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji. Z kolei w budynkach wielorodzinnych powyżej siedmiu lokali zostanie wprowadzony system odbioru odpadów ulegających biodegradacji, odpady te będą zbierane w pojemnikach o pojemności 120 lub 240 litrów.

- Obecnie do worków brązowych przeznaczonych na odpady ulegające biodegradacji wrzucamy odpady zielone pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogródkówmówi Justyna Kaczmarek – Jaguś, zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy – Od lipca będziemy umieszczać w nich także odpady kuchenne, takie jak: obierki, odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, ale pochodzenia roślinnego, zabrudzone ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej powyżej siedmiu lokali będą zbierać te odpady w pojemnikach.

W zabudowie szeregowej, a w szczególności w zabudowie szeregowej z wyodrębnionymi dwoma lokalami w każdym segmencie, dopuszcza się wyposażenie nieruchomości w pojemniki zbiorcze tak jak w zabudowie wielorodzinnej. W takiej sytuacji konieczne jest wyrażenie na to zgody przez wszystkich właścicieli lokali w tym budynku szeregowym oraz wskazanie właściwie przygotowanego miejsca ich usytuowania.

pojemnikibio

Dodatkowe odbiory

Wprowadzony zostanie dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – tym samym odbiory będą odbywały się zawsze w kwietniu i w październiku.

Zmiany dotyczące częstotliwości odbioru odpadów będą obejmowały odpady ulegające biodegradacji, odpady z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady zmieszane/resztkowe.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych będzie wyglądała następująco:

a) zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna do siedmiu lokali:

- odpady ulegające biodegradacji (worek brązowy) – co 14 dni przez cały rok,

- odpady z metali i tworzyw sztucznych (worek żółty) – co 14 dni od maja do września, pozostała część roku co 4 tygodnie,

- odpady z papieru (worek niebieski) i szkła (worek zielony) – co 4 tygodnie przez cały rok,

- odpady zmieszane/resztkowe (pojemnik) – co 7 dni od maja do września, pozostała część roku co 14 dni,

b) zabudowa wielorodzinna powyżej siedmiu lokali:

- odpady ulegające biodegradacji (pojemniki brązowe) – dwa razy w tygodniu przez cały rok,

- odpady z metali i tworzyw sztucznych (pojemniki żółte) – dwa razy w tygodniu przez cały rok,

- odpady z papieru (pojemniki niebieskie) – co 7 dni przez cały rok,

- odpady ze szkła (pojemniki zielone) – co 14 dni przez cały rok,

- odpady zmieszane/resztkowe – dwa razy w tygodniu przez cały rok.

Wprowadzone zmiany wynikają z analizy uwag zgłaszanych przez mieszkańców oraz zmian w przepisach prawa.

W czerwcu zostanie przekazany mieszkańcom nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2019 r.

 

Gospodarka odpadami komunalnymi – ZMIANY

Rodzaj odpadów Do 30 czerwca 2019 r. Od 1 lipca 2019 r.
Częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do siedmiu lokali
Odpady resztkowe/zmieszane Od czerwca do sierpnia co 7 dni, pozostała część roku co 14 dni Od maja do września co 7 dni, pozostała część roku co 14 dni
Odpady ulegające biodegradacji Od kwietnia do listopada co 14 dni Przez cały rok co 14 dni
Metale i tworzywa sztuczne Od czerwca do sierpnia co 14 dni, pozostała część roku raz w miesiącu Od maja do września co 14 dni, pozostała część roku raz w miesiącu
Papier i szkło Raz w miesiącu
Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Raz w roku - kwiecień Dwa razy w roku – kwiecień i październik
Częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej powyżej siedmiu lokali
Odpady resztkowe/zmieszane Dwa razy w tygodniu Dwa razy w tygodniu
Odpady ulegające biodegradacji - Dwa razy w tygodniu
Metale i tworzywa sztuczne Raz w tygodniu Dwa razy w tygodniu
Papier Raz w tygodniu Raz w tygodniu
Szkło Raz w tygodniu Co 14 dni
Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Raz w roku - kwiecień Dwa razy w roku – kwiecień i październik

 

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny