Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Nowe stawki za odbiór odpadów


Rada Gminy Pruszcz Gdański przyjęła w drodze uchwały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jak już informowaliśmy, w związku ze zmianą przepisów i wzrostem cen w sektorze „odpadowym” (wzrost kosztów transportu odpadów, zagospodarowania odpadów, kosztów pracowniczych itp.), wszystkie samorządy stanęły przed koniecznością wprowadzenia podwyżek. Obecnie obowiązująca stawka opłaty na terenie gminy Pruszcz Gdański była niezmienna od 1 lipca 2013 roku.
pktpojemniki
 
Grafika pochodzi ze strony pkt.pl
 
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtują się następująco:
1. metoda „od powierzchni lokalu mieszkalnego”
- przy segregacji odpadów 0,73 zł miesięcznie za m2 powierzchni użytkowej lokalu
- przy braku segregacji odpadów 1,46 zł miesięcznie za m2 powierzchni użytkowej lokalu
Do ustalania wysokości opłaty w powyższej metodzie wlicza się tylko powierzchnię lokalu mieszkalnego do 110m2. Powierzchnia lokalu powyżej tej wartości nie jest wliczana do opłaty.
2. metoda „od gospodarstwa domowego”
- gospodarstwo 1 osobowe przy segregacji odpadów – 32 zł miesięcznie,
- gospodarstwo 1 osobowe przy braku segregacji odpadów – 64 zł miesięcznie,
- gospodarstwo 2 osobowe przy segregacji odpadów – 48 zł miesięcznie,
- gospodarstwo 2 osobowe przy braku segregacji odpadów – 96 zł miesięcznie.
Stawki będą obowiązywała od 1 października 2019 r.
 
Mieszkańcy nie muszą składać nowych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o zmianie stawki zostaną powiadomieni pisemnie.
Tymczasem od 1 lipca br. obowiązywać będą nowe zasady odbioru – zwiększamy częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów z metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów zmieszanych/resztkowych. Rozszerzamy zakres dla brązowych worków/pojemników o odpady kuchenne, jak obierki, czy zabrudzone ręczniki papierowe.
Od 1 maja br. rozszerzone zostały godziny otwarcia PSZOK, obecnie czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 12.00-18.00 i w soboty w godzinach 8.00-16.00.
 
nowe stawki za odpady 1

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny