Opieka wytchnieniowa z dofinansowaniem

Napisane: .


Gmina Pruszcz Gdański otrzymała dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizacje resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

W 2019 r. w ramach w/w programu na terenie gminy Pruszcz Gdański realizowany będzie moduł I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, niekorzystających z innych form usług w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.
Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
• osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności:
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.
Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

W 2019 roku ustalone są limity wsparcia opieki wytchnieniowej w ramach Programu – moduł I - 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,
Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej w ramach ww. limitów jest bezpłatna.
W celu oceny stanu ww. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lekarz specjalista - zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu, powinien uzupełnić Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 40 punktów wówczas opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do takiego pacjenta - członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą.
Z uwagi na pilotażową formę programu możliwości dotyczące ilości osób objętych wsparciem w 2019r. są ograniczone otrzymanym dofinansowaniem.
Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie.
Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20, stronie internetowej: http://gops.pruszczgdanski.pl/ lub pod numerem telefonu 662-163-967.

Wniosek wraz z Kartą oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel należy składać do 30.08.2019r.

dlonie uscisk fi

Fot. Niepelnosprawni.pl

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny