Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Pierwszy kontakt, gdy masz kłopot


Gmina Pruszcz Gdański umożliwia mieszkańców bezpłatne porady psychologiczne. Takie punkty znajdują się w Cieplewie (ul. Długa 20 – budynek OKSiBP i GOPS) oraz przy ul. Dworcowej 6a w Straszynie (obiekt Mediateki). O tym, z jakimi problemami się borykamy i jak możemy sobie pomóc, rozmawiamy z dr MARCINEM CHARCZYŃSKIM, psychologiem i psychoterapeutą.

- Z jakim problemem życiowym można się do Pana zgłosić?

- Praktycznie z każdym. Ideą takiego punktu jest umożliwienie nawiązania kontaktu, zrobienia pierwszego kroku w celu pomocy sobie lub bliskiej osobie. Nie każdy ma ochotę i odpowiednią motywację, by zgłosić się do konkretnej instytucji: ośrodka pomocy społecznej, poradni zdrowia psychicznego czy ośrodka terapii uzależnień. Rozmowa z psychologiem jest poufna i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami, pozwala zrozumieć swój problem i wyzwolić chęć dalszego działania. Jestem po to, by wesprzeć i odpowiednio pokierować.

- Z jakimi problemami zgłaszają się nasi mieszkańcy?

- Ze stanami lękowymi, zaburzeniami nastroju, kłopotami z dorastającymi i buntującymi się dziećmi, uzależnionym partnerem, przemocą w rodzinie. Są to problemy, które obecnie dotykają bardzo wiele osób.

- Jak dużą szansę na poradzenie sobie z problemem mają osoby, które odwiedzą psychologa bądź psychoterapeutę?

- Zdecydowali się sięgnąć po pomoc, czyli widzą swój problem, a ten krok jest zawsze najtrudniejszy. Uważam, że każda podejmowana próba zmiany trudnej sytuacji jest szansą rozwiązanie problemu. Nawet jeżeli na efekt trzeba poczekać czy zdecydować się na pomoc jeszcze innych instytucji.

- Dziękuję za rozmowę.

psychologwww

 

Punkt konsultacji psychologicznej w Cieplewie (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieplewie)
Ul. Długa 20 a, Łęgowo
Poniedziałek i czwartek 7:30 - 13:30
Wtorek 9:00 – 15:00
Punkt konsultacji psychologicznej w Straszynie (Mediateka w Straszynie)
Ul. Dworcowa 6a, Straszyn
W każdą środę w godz. 8:00 - 11:00

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny