Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

To był dobry rok dla gminy

Rozmowa z Markiem Kowalskim, przewodniczącym Rady Gminy Pruszcz Gdański o mijającym 2011 roku

Jak Pan ocenia ten rok?
Zawsze można powiedzieć, że mogło być lepiej, ale biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy, to był to rok udany. Deficyt udało się zredukować ok. 20 proc., co świadczy o dobrym gospodarowaniu środkami. Zakres inwestycji był imponujący.
Jakie inwestycje zostały zrealizowane?
Z drogowych należy wymienić przebudowę ul. Dworcowej w Straszynie, na którą środki pozyskano z rządowego programu przebudowy lokalnych dróg tzw. schetynówek. Udało się wybudować drogi i chodniki w Juszkowie, ul. Osiedlową i Kwiatową w Bystrej, ścieżkę rekreacyjną w Radunicy, chodnik łączący Radunicę z Rokitnicą, oraz wiele innych inwestycji w miejscowościach naszej gminy. Konsekwentnie znaczne środki przeznaczamy na inwestycje związane z oświatą. W grudniu zostanie uroczyście oddana do użytku Szkoła Podstawowa w Wiślinie. W październiku świętowaliśmy otwarcie jednego z najnowocześniejszych obiektów kulturalnych w powiecie – siedziby Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Cieplewie, gdzie mieści się również biblioteka gminna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Systematycznie poszerzamy ofertę edukacyjną dla uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych, nauki języków, a także dofinansowujemy zajęcia na basenie.
A co z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną?
Oddano do użytku kanalizację w Jagatowie o długości ok. 25 km. Może do niej się podłączyć ok. 350 domostw. Pierwsi mieszkańcy już z niej korzystają. Równolegle udało nam się uporządkować gospodarkę ściekami w Żuławie. W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji w Żukczynie, która ma być gotowa w lipcu przyszłego roku. Te inwestycje pozwolą, by ok. 85 proc. naszych mieszkańców mogło korzystać ze zbiorowego odbioru ścieków. Gmina inwestuje także w sieć wodociągową. Wybudowano ją pomiędzy Świńczem a Żukczynem, tym samym prawie 100 proc. mieszkańców korzysta z własnych ujęć wody na terenie gminy. Sieci są pospinane zwartym układem i gmina nie ma problemu z dostarczeniem jej w sytuacjach awaryjnych. Obecnie modernizowane jest ujęcie wody w Łęgowie.
Gmina pozyskała znaczne środki z funduszy unijnych…
Tylko w tym roku gmina otrzymała ok. 3 mln. zł z Unii Europejskiej, a także dofinansowania z innych źródeł.  Zakres inwestycji był duży, choć oczekiwania mieszkańców rosną. Nasza gmina dynamicznie się rozwija, powstają nowe osiedla, także nakłady na infrastrukturę muszą być znaczne.
Jak się układa współpraca z radnymi?
W tej chwili zatarł się już podział na samorządowców doświadczonych i tych, co są pierwszy raz w radzie. Wszyscy rozumieją i dostrzegają problemy w całej gminie. Jest to potrzebne zwłaszcza teraz, gdy dopinamy budżet na 2012 rok. Chcemy, by rozłożyć środki, by rozwój wszystkich miejscowości był zrównoważony.  

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny