Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Zapraszamy na Olimpiadę Sołectw

Gmina Pruszcz Gdański, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Cieplewie, Sołectwo Rusocin oraz Gminne Towarzystwo Sportowe Pruszcz Gdański zapraszają w sobotę, 1 września 2012 r. w godz.14.00 - 20.00 do udziału w festynie sportowo-rekreacyjnym i IV Olimpiadzie Sołectw na boisku piłkarskim w Rusocinie. Impreza rozpocznie się - jak prawdziwe igrzyska olimpijskie - przemarszem poszczególnych reprezentacji (każda ekipa poniesie transparent z nazwą swego sołectwa - dla najoryginalniejszej i najbarwniejszej drużyny przewidziano nagrodę) przed trybuną honorową, na której zasiądą władze gminy oraz zaproszeni goście. W godz. 16.00 - 19.00 będą koncertować zespoły muzyczne z OKSiR Cieplewo. Udział w festynie jest bezpłatny, a w programie m.in.: wielkie malowanie, „Śpiewać każdy może" oraz wiele innych konkursów i zabaw.
Program Turnieju Sołectw:

godz. 14.00 parada sołectw - przemarsz uczestników olimpiady - oficjalne rozpoczęcie imprezy,
godz. 14.30 pokaz walk rycerskich,
godz. 15.00 odprawa kierowników ekip zgłoszonych do olimpiady,
godz. 15.15 rozpoczęcie konkurencji olimpijskich,
godz. 15.30 rozpoczęcie konkurencji pokazowych:
• siatkówka plażowa - składy 3-osobowe (w turnieju mogą startować wszyscy chętni, zgłoszenia do godz. 15.15 w biurze zawodów),
• turniej komandosów - dla dzieci i młodzieży do lat 13 (w turnieju może startować nieodpłatnie jedna osoba z drużyny, a pozostali chętni mogą korzystać odpłatnie - 10 strzałów za 5 złotych),
• mecz piłki nożnej GTS Pruszcz Gdański kontra pracownicy samorządowi,

godz. 19.15 rozdanie medali i wręczenie nagród,
godz. 19.45 zakończenie imprezy.
Konkurencje i zasady:

Konkurencje dla mężczyzn od lat 17:
Rzut oponą 13 kg (może wystartować jedna osoba z każdej drużyny) - dwa rzuty z miejsca, nie wolno przekroczyć wyznaczonej linii, mierzony będzie dalszy rzut. Wygra osoba, która rzuci najdalej.
Rzut piłką lekarską 4 lub 5 kg (jedna osoba) - jw.
Konkurencje dla kobiet:
Rzut wałkiem w balot słomy (jedna osoba) - z odległości 10 m 5 rzutów, w przypadku równej liczby celnych rzutów - dogrywka (3 rzuty). Wygra osoba, która najwięcej razy trafi w balot słomy.
Bicie piany z białek (jedna osoba) - na czas, kto szybciej ubije pianę z 3 białek, która po odwróceniu miski utrzyma się w niej co najmniej 3 sekundy.
Konkurencje od lat 13 do 16, dla dziewcząt i chłopców:
Skoki przez skakankę (jedna dziewczynka) - w czasie 60 sekund cztery wylosowane osoby równocześnie wykonują skoki obunóż lub jednonóż. Wygra osoba, która wykona najwięcej skoków, w przypadku równej liczby punktów - dogrywka w czasie 30 sekund.
Rzut piłką do opony (jeden chłopiec) - z odległości 10 m 5 rzutów do opony zawieszonej na poprzeczce od bramki do piłki nożnej. Wygra osoba, która wykona najwięcej celnych rzutów. W przypadku równej liczby trafień - dogrywka (3 rzuty).
Tor przeszkód (jedna dziewczyna + jeden chłopak) - zespół wykonuje ćwiczenia na torze przeszkód, na czas, w dowolnej kolejności. Wygra ekipa z najlepszym czasem uzyskanym w sumie przez dwie osoby.
Konkurencja dla dzieci do lat 12:
Rzut ringo na bronę (jedna osoba) - dziecko wykonuje 5 rzutów ringo na bronę, wygra ten, który wykona najwięcej celnych rzutów. W przypadku równej liczby trafień - dogrywka (3 rzuty).
Bieg w workach (jedna osoba) - na dystansie 15 metrów tam i z powrotem (razem 30 m biegu).
Konkurencja mieszana drużynowa - dwie kobiety i dwóch mężczyzn:
Narty drużynowe - zespół czteroosobowy za pomocą specjalnych nart pokonuje wyznaczoną trasę, liczy się czas przejścia. W zabawie równocześnie występują losowo wybrane po dwie ekipy.
Konkurencja mieszana drużynowa - kobieta, mężczyzna i dziecko do lat 12:
Tor przeszkód - zespół w dowolnej kolejności pokonuje tor przeszkód na czas, w zabawie uczestniczą jednocześnie losowo wybrane po dwie drużyny.
Konkurencje drużynowe:
„ Konkurs kulturystyczny" (dowolna liczba osób) - drużyny biorące udział w konkursie mają za zadanie przy użyciu nadmuchanych balonów w ciągu 3 minut zbudować najefektowniejszego „kulturystę", wkładając balony we wcześniej przygotowany obszerny dres. Drużyny uczestniczą w zabawie jednocześnie.
Konkurencja dla sołtysów lub członków rad sołeckich:
Zbieranie ziemniaków na czas (jedna osoba) - po cztery losowo wybrane osoby ustawiają się na linii startu i na sygnał biegną z workiem do oddalonych o 15 m ziemniaków (5 kg) rozłożonych wewnątrz hula hop. Tam zbierają ziemniaki do worka i wracają do linii startu/mety. Wygra osoba, która najszybciej zbierze ziemniaki i wróci na linię mety.
Obieranie jabłka i ogórka (liczą się najdłuższe obrane skórki), oceniane będą najdłuższe całe obrane skórki, leżące poziomo na stoliku.
Konkurencja mieszana drużynowa - dwie kobiety, dwóch mężczyzn i dziecko do lat 12:
Przeciąganie liny - drużyny 5-osobowe startują losowo w systemie pucharowym wg systemu radzieckiego (drużyny pokonane również walczą o poszczególne miejsca) z rozstawieniem zeszłorocznego mistrza i wicemistrza (Mokry Dwór i Wiślina). Konkurencja polega na dwukrotnym przeciągnięciu na swoją stronę drużyny przeciwnej, np. 2:0 lub 2:1. Zawodnicy nie mogą oplątywać liny wokół siebie, dłoni i ręki. Lina trzymana jest tylko w dłoniach. Zawodnicy nie mogą występować w obuwiu typu korki, kolce lub korko-trampki. Każda drużyna ma prawo mieć trzy osoby rezerwowe, tzn. jedną kobietę, jednego mężczyznę i jedno dziecko do lat 12.
Dla wszystkich zawodników reprezentujących poszczególne sołectwa wraz z kierownikami ekip/sołtysami, organizatorzy przewidują ciepły posiłek.

PROGRAM OLIMPIADY:

godz. 15.15 - konkurs kulturystyczny
godz. 15.30 - rzut ringo na bronę, skoki przez skakankę
godz. 16.00 - rzut oponą, rzut wałkiem
godz. 16.20 - zbieranie ziemniaków na czas
godz. 16.45 - rzut piłką do opony
godz. 17.00 - narty drużynowo
godz. 17.30 - rzut piłką lekarską, bieg w workach
godz. 17.50 - bicie piany, tor przeszkód (dziewczyna + chłopak)
godz. 18.20 - tor przeszkód (kobieta + mężczyzna + dziecko)
godz. 18.30 - przeciąganie liny
Kolejność konkurencji może ulec zmianie, w zależności od liczby startujących zawodników. Czas konkurencji uzależniony jest od liczby uczestników. Na zakończenie olimpiady, ok. godz. 19.00, zostaną rozdane medale dla najlepszych (złote, srebrne i brązowe). W czasie zawodów będzie dodatkowo prowadzona punktacja drużynowa, której kolejność zostanie oficjalnie przedstawiona podczas gminnych dożynek. Najlepsi otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy, a zwycięzcy klasyfikacji drużynowej nagrodę-niespodziankę.


REGULAMIN IV OLIMPIADY SOŁECTW GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
1. Cele imprezy:
- popularyzacja rekreacji i sportu jako formy aktywności ruchowej wśród mieszkańców gminy
- inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności kultury fizycznej
- integracja mieszkańców gminy

2. Organizatorzy:
- Gmina Pruszcz Gdański
- Sołectwo Rusocin
- GTS Pruszcz Gdański
- OKSiR Cieplewo


3. Termin:
- 1 września 2012 roku (sobota), od godz. 14.00


4. Miejsce:
- Rusocin


5. Uczestnicy:
- mieszkańcy sołectw
- zawodnicy reprezentują swoje sołectwo zgodnie z ustaleniami (co do płci i wieku) zawartymi
w Programie Turnieju Sołectw
- Sołtys gwarantuje przestrzeganie zasad objętych niniejszym Regulaminem.


6. Zasady rozgrywania konkurencji:
- poszczególne konkurencji odbywają się na czas - zgodnie opisem poszczególnych konkurencji,
- punkty do klasyfikacji zespołowej przyznane zostaną wg następujących zasad:
(np. przy 15 drużynach; za I miejsce - 16 pkt, za II m. - 14 pkt, za III m. - 13 pkt itd. do 1 pkt)


7. Uwagi końcowe:
- uczestnictwo w imprezie należy potwierdzić telefonicznie lub poprzez e-mail do OKSiR
najpóźniej do 10 sierpnia 2012 r., tel.: (58) 682 85 78 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione, ani też za wypadki powstałe z winy
uczestników imprezy,
- w czasie trwania imprezy zabronione jest spożywanie alkoholu,
- prawo składania protestów dotyczących rozgrywanych konkurencji mają wyłącznie
sołtysi - kierownicy ekip w trakcie ich trwania, najpóźniej do czasu zakończenia ostatniej
konkurencji
- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny