Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Konkurs fotograficzny "Tu mieszkamy"

Jezioro Goszyńskie

Konkurs fotograficzny „Tu mieszkamy”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do udziału w konkursie fotograficznym “Tu mieszkamy”. Przedmiotem Konkursu są zdjęcia przedstawiające otoczenie, miejsca, przyrodę, wydarzenia w obrębie naszej gminy.
Nagrody: aparat fotograficzny, mp3, zestaw promocyjny Gminy Pruszcz Gdański (m.in. koszulka, parasolka, torba, pendrive)

Terminarz konkursu
01-08-2012 – ogłoszenie konkursu
30-09-2012 – termin zgłaszania prac konkursowych
do 14-10-2012 – ogłoszenie wyników

Regulamin konkursu
I. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański
II. Cele konkursu.
- Promowanie Gminy Pruszcz Gdański
- Aktywne spędzanie czasu
- Uwrażliwienie na piękno miejsc w otoczeniu
III. Warunki uczestnictwa.
1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie zdjęć pod hasłem „Tu mieszkamy”.
Fotografia może dotyczyć miejsc i wydarzeń w obrębie Gminy Pruszcz Gdański (sołectwa Arciszewo, Będzieszyn, Bogatka, Borkowo, Borzęcin, Bystra, Bystra-Osiedle, Cieplewo, Dziewięć Włók, Goszyn, Jagatowo, Juszkowo, Krępiec, Lędowo, Łęgowo, Mokry Dwór, Przejazdowo, Radunica, Rekcin, Rokitnica, Roszkowo, Rotmanka, Rusocin, Straszyn, Świńcz, Wiślina, Wiślinka, Wojanowo, Żukczyn, Żuława, Żuławka)
2. Technika prac: - zdjęcie cyfrowe. Zdjęcia sugerujemy zapisywać w RGB. Format plików – TIF lub JPG, przy możliwie jak najmniejszym stopniu kompresji (najwyższej jakości), rozdzielczość - 300 dpi. Rozmiar zdjęcia w pliku powinien być możliwie duży, jednak plik z pojedynczym zdjęciem nie powinien być większy niż 12 MB.
3. Każdy uczestnik konkursu powinien polubić profil Gminy Pruszcz Gdański  na portalu Facebook: http://www.facebook.com/gminapruszczgdanski.
4. Zgłaszanie prac:

1) umieszczenie na profilu: facebook.com/GminaPruszczGdanski : (umieszczona wersja zdjęcia może być odpowiednio pomniejszona. Zdjęcia o oryginalnym rozmiarze należy wysłać na skrzynkę pocztową)

2) przesłanie na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zgłoszenie powinno zawierać: tytuł zdjęcia, fotografowane miejsce, imię, nazwisko, telefon, adres korespondencyjny, i krótkie oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych zdjęć i posiada się do nich pełne prawa autorskie)

5. Nadsyłając zdjęcia i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża tym samym zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych. Dane są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i aktualizacji.
6. Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie pięć prac. Każde zdjęcie rozpatrywane będzie osobno.
7. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
IV. Kontakt:
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
V. Termin i miejsce nadesłania prac: do 30 września 2012 roku, na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
VI. W skład jury wchodzi: trzyosobowa komisja wyłoniona spośród pracowników Urzędu Gminy
a. Jury wybierze najlepszą pracę.
VII. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie facebook.com/GminaPruszczGdanski i pruszczgdanski.pl do dnia 14 października
2012 r.
VIII. Nagrody
Nagrodami w konkursie są:
1. miejsce: aparat fotograficzny
2. miejsce: MP3
3. miejsce: zestaw promocyjny Gminy Pruszcz Gdański (koszulka, parasolka, torba, ksiażka, długopis, pendrive)
IX. Uwagi dodatkowe.
1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
2. Prace będą używane oraz zamieszczane na portalach prowadzonych przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański
3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
4. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga zespół organizacyjny.

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny