Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Kto i kiedy ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży na właścicielu nieruchomości, który zamieszkuje nieruchomość.

Deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości.

Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

2. W jaki sposób i na jakie konto mam dokonywać płatności?

Każdy z mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański otrzymał indywidualny numer konta bankowego, na który ma obowiązek wpłacać należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Numery te zostały wysłane Państwu pocztą tradycyjną. Jeżeli ktoś nie otrzymał indywidualnego numeru konta bankowego może wpłacać należności na nr 40 8335 0003 0116 5885 2000 0100, dane do przelewu: Urząd Gminy Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański, tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy również wpisać adres nieruchomości lub zadzwonić pod nr tel. 58 692 94 60 i powiadomić o tym fakcie, w celu ponownego wysłania nr konta.
Terminy uiszczania wpłat: 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia każdego roku.


3. Czy jak się wyprowadzę/sprzedam nieruchomość muszę zgłaszać to do Urzędu Gminy?

Tak. Gdy właściciel sprzeda nieruchomość, ma obowiązek w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, zgłosić to do Urzędu Gminy w celu złożenia deklaracji „zerowej”. Jeżeli właściciel nie złoży takiej deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą nadal naliczane.


4. Jaki sposób segregacji obowiązuje na terenie Gminy Pruszcz Gdański?

Na terenie gminy odpady są segregowane w następujący sposób:

- zabudowa jednorodzinna

a) odpady zmieszane zbierane w pojemniku o pojemności 120l lub 240l

b) odpady z tworzyw sztucznych zbierane w workach o pojemności 120l

c) odpady ze szkła zbierane w workach o pojemności 120l

d) odpady z papieru zbierane w workach o pojemności 120l

e) odpady zielone zbierane w workach o pojemności 100l

- zabudowa wielorodzinna

a) odpady zmieszane zbierane w pojemniku o pojemności 240l lub 1100l

b) odpady z tworzyw sztucznych zbierane w pojemnikach o pojemności 240l lub 1100l

c) odpady ze szkła zbierane w pojemnikach o pojemności 240l lub 1100l

d) odpady z papieru zbierane w pojemnikach o pojemności 240l lub 1100l

5. Jeżeli w domowym koszu na odpady zmieszane mam worek do którego wrzucam śmieci, to czy mogę je wrzucić z tym workiem do pojemnika, czy muszę je wysypać luzem, a worek wrzucić do plastików?Worek ze śmieciami można wrzucać w całości do pojemnika na odpady zmieszane, a nawet zalecamy aby był on szczelnie zamknięty, aby uchronić pojemnik przed zanieczyszczeniami.

6. Jak postępować gdy nie odbiorą mi odpadów komunalnych mimo przygotowania ich do odbioru zgodnie z harmonogramem.

Właściciel nieruchomości powinien zgłosić to do firmy odbierającej odpady komunalne lub do Urzędu Gminy osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

7. Czy na terenie gminy będą odbywały się objazdowe zbiórki odpadów?

Na terenie Gminy Pruszcz Gdański odbywają się objazdowe zbiórki odpadów:

- drzewek świątecznych – raz w każdym roku w miesiącu styczniu

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – dwa razy w każdym roku w miesiącu kwietniu i październiku

- odpadów wielkogabarytowych – dwa razy w każdym roku w miesiącu kwietniu oraz październiku

8. Czy na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i w jakich dniach i godzinach jest czynny?

Na terenie gminy znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Będzieszyn, który jest czynny od wtorku do piątku w godzinach 12.00 – 18.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny