Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Przebudowa pomieszczeń na cele biurowe w budynku OKSiBP w Cieplewie przy ul. Długiej 20a

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie

„Przebudowa pomieszczeń na cele biurowe w budynku OKSiBP w Cieplewie przy ul. Długiej 20a ”

 1. I.Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

 1. II.Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa trzech pomieszczeń magazynowych na biurowe, polegająca na robotach budowlanych i instalacyjnych tj:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie ścianek GK na stelażu metalowym dla wydzielenia wejść do dwóch pom. biurowych,  

   toalety dla niepełnosprawnych i serwerowni,

- wykonanie podłóg panelowych w pomieszczeń biurowych

-wykonanie instalacji wod-kan, CO, elektrycznej oświetleniowej i gniazdowej, instalacje

   teletechniczne,

- rozbiórka schodów zew. i roboty elewacyjne okładzinowe,

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz balustradami przy schodach wejściowych

 1. Roboty budowlane i instalacyjne wykonać zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2
 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. 4.Termin realizacji zamówienia:
 4. 5.Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Cena – 100%

 1. 6.Sposób przygotowania oferty:
 2. Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Do oferty dołączyć : kosztorys ofertowy, kopię wypisu działalności gospodarczej z CDIDG lub KRS
 4. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
 5. 7.Miejsce i termin złożenia oferty:
 6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ W CIEPLEWIE”
 7. Termin składania ofert - 19.09.2016r. do godz. 12:00.
 8. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
 9. 8.Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego lub jest taka sama jak innego oferenta.
  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego

www.pruszczgdanski.pl – zakładka - zamówienia do 30 tyś euro.

 1. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).
 1. 9.Osoba uprawniona do kontaktów:

Anna Warakomska   tel. 58 692 94 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zal_nr_1_formularz_oferty
zal_nr_2_dokumentacja_techniczna
zal_nr_3_przedmiar_robot
zal_nr_4_projekt_umowy
wynik_zapytania_ofertowego

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny